Regulamin

Serwis fotoferst.pl jest własnością:

F.H.U. FOTO FERST
ul. Jana Pawła II 6 F/5
80-462 Gdańsk

NIP: 584-202-28-78
Regon: 192727530

tel. 796 453 703

1. Pliki przesyłane do fotoferst.pl przygotowywane są za pomocą programu dostępnego na stronie WWW .

2. Obraz widoczny na ekranie komputera może różnić sie od widocznego na zdjęciu. W związku z tym prosimy o skalibrowanie ustawień monitora za pomocą pliku dostępnego na stronie oraz wzorników, które możecie Państwo otrzymać w siedzibie firmy lub zostaną Państwu dostarczone przy pierwszym zamówieniu.

3. Zlecenia internetowe realizowane są w ciągu 24 godzin od przyjęcia zlecenia przy odbiorze odbitek w siedzibie firmy.

4. Wysyłka zdjęć za pośrednictwem Poczty Polskiej jest możliwa tylko po dokonaniu przedpłaty na konto.

5. Kupujący oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawem licencje, prawa autorskie, w stosunku do zamawianych prac. Kupujący oświadcza również, iż zawartość zamawianych prac nie narusza dóbr osób trzecich.

6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zdjęcia przesyłane poprzez stronę fotoferst.pl Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie prawa do dysponowania przesyłanymi zdjęciami. Użytkownik oświadcza, iż nie będzie używał strony: – w celach niezgodnych z obowiązującym prawem, – do przesyłania, zamawiania zdjęć z materiałów obscenicznych, drastycznych, pornograficznych, naruszających dobra osobiste, przekonania religijne, prywatność i prawa obywatelskie, a także innych, budzących zastrzeżenia, – do przesyłania, zamawiania zdjęć z materiałów, co do których nie posiada praw autorskich, naruszających prawa autorskie, znaki handlowe, patenty lub inne prawa intelektualne lub moralne.

7. Fotoferst.pl jest uprawnione, lecz nie zobowiązane do kontrolowania zawartości zleceń przesłanych przez kupującego. Jeżeli zamieszczone treści są niezgodne z obowiązującym prawem lub normami etycznymi, fotoferst.pl jest uprawnione do usunięcia tych treści bez uprzedzenia kupującego.

3,473 total views, 5 views today